Dit is de website van Stichting "The Quality Of Life Gala".

10 November 2012

Gedurende meer dan 10 jaar hebben wij ons met hart en ziel en onder toezicht van CBF ingezet om onderzoeken tegen kinderkanker in Nederland mogelijk te maken. Daarmee zijn wij er in geslaagd meer dan € 13 miljoen euro beschikbaar te maken voor deze zo essentiële werkzaamheden in de strijd tegen kanker bij kinderen in Nederland.

Tot ontsteltenis van het zittende bestuur hebben wij begin dit jaar geconstateerd dat er ongebruikelijke transacties zijn gedaan binnen onze financiële administratie. Naar deze ongebruikelijke transacties is direct grondig intern onderzoek ingesteld en de 2 betrokken bestuursleden zijn ontslagen. Een forensisch extern onderzoek maakte eveneens deel uit van dit onderzoek. Inmiddels is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam en in het belang van het strafrechtelijk onderzoek kunnen wij hier verder geen nadere mededelingen over doen.

Het stichtingsbestuur is erin geslaagd de ontvreemde gelden nagenoeg terug te krijgen en hecht er dan ook grote waarde aan te vermelden dat alle doelen en onderzoeken tot en met het laatste gala in 2009 de hun toekomende gelden reeds hebben ontvangen. De onderzoeken zijn daarom nimmer in gevaar geweest.

Wij doen een oprechte oproep aan een ieder die kankerbestrijding bij kinderen en andere charitatieve doelen een warm hart toe draagt de onvoorstelbare daad van een individu niet te laten afstralen op al die velen die zich geheel belangeloos vaak jarenlang met ziel en zaligheid inzetten om een bijdrage aan onze maatschappij te leveren.

Bestuur The Quality Of Life Gala